برقی کردن درب پارکینگ

در قدیم درب‌های ورودی پارکینگی همگی به صورت دستی باز و بسته می‌شدند. بدین صورت که در درب‌های بالا رو ضامن یا قفل های پایین درب با دست آزاد می‌شدند و درب توسط فنر به بالا کشیده می‌شد. در درب‌های کناررو نیز ضامن یا قفل پس از باز شدن توسط دست، درب روی لولا یا […]

برقی کردن درب پارکینگ Read More »